KSW4D (0.00.08.17)
Zrzut ekranu 2013-04-02 (godz. 2.53.37 PM) (0.00.02.16)
Zrzut ekranu 2013-04-02 (godz. 2.53.37 PM) (0.00.02.08)

KSW – Konfrontacja Sztuk Walki

Zakres projektu: Logo / Animacja logotypu